Informacja w sprawie dywidendy

Szanowni udziałowcy Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie informuje o możliwości wypłaty dywidendy za rok 2016, której dokonać można w Centrali oraz Punktach Kasowych Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie informujemy, że roszczenia o wypłatę dywidendy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (Statut Banku Spółdzielczego w Pszczynie)

W związku z powyższym nie pobrane w terminie do 31.03.2020r. dywidendy za rok 2016 zarachowane zostaną po tej dacie w dochody Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Kursy walut

Kursy walut2017-10-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1042
1 USD3.4802
1 CHF3.5173
1 GBP4.5669
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBID 1M - średnia 1,46
WIBID 3M - średnia 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej