Informacja w sprawie dywidendy

Szanowni udziałowcy Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie informuje o możliwości wypłaty dywidendy za rok 2016, której dokonać można w Centrali oraz Punktach Kasowych Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie informujemy, że roszczenia o wypłatę dywidendy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (Statut Banku Spółdzielczego w Pszczynie)

W związku z powyższym nie pobrane w terminie do 31.03.2020r. dywidendy za rok 2016 zarachowane zostaną po tej dacie w dochody Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Kursy walut

Kursy walut2018-02-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0487
1 USD3.2841
1 CHF3.4914
1 GBP4.5627
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,45
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej