Informacja w sprawie dywidendy

Szanowni udziałowcy Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie informuje o możliwości wypłaty dywidendy za rok 2016, której dokonać można w Centrali oraz Punktach Kasowych Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie informujemy, że roszczenia o wypłatę dywidendy ulegają przedawnieniu z upływem trzech lat (Statut Banku Spółdzielczego w Pszczynie)

W związku z powyższym nie pobrane w terminie do 31.03.2020r. dywidendy za rok 2016 zarachowane zostaną po tej dacie w dochody Banku.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Pszczynie

Kursy walut

Kursy walut2018-11-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1808
1 USD3.6651
1 CHF3.6645
1 GBP4.6898
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej