Karta płatnicza

Korzyści

Dzięki karcie płatniczej nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do swoich pieniędzy masz cały czas.

Wybierając kartę płatniczą zyskujesz;

 • komfort - masz stały dostęp do środków na rachunku, dzięki czemu nie musisz odwiedzać placówki Banku, żeby wypłacić pieniądze
 • możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • łatwy dostęp do gotówki, dzięki sieci bezpłatnych bankomatów Grupy BPS
 • możliwość dokonywania transakcji w internecie
 • bieżący podgląd stanu środków na rachunku – możliwość sprawdzenia stanu środków w bankomatach realizujących tę usługę
 • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty

Wybierz jedną z dostępnych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie kart:

VISA BUSINESS

1. Karta VISA BUSINESS umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
 • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
 • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron,
 • aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
 • zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

2. Karta wydawana jest do rachunków rozliczeniowych bieżących lub pomocniczych.

3. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty VISA wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.

4. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.

Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

5. Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA Business, wynoszą odpowiednio:

 • 30.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki
 • 50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
 • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

MASTERCARD BUSINESS

1. Karta Mastercard BUSINESS umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,
 • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,
 • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
 • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard, oznaczonych emblematem MasterCard,
 • aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
 • zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

2. Karta wydawana jest do rachunków rozliczeniowych bieżących lub pomocniczych.

3. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej karty MasterCard wydanej do danego rachunku i udostępnione w trybie online saldo rachunku.

4. Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe powyżej kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.

5. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.

Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

6. Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart MasterCard Business PayPass,  wynoszą odpowiednio:

 • 30.000 PLN – dzienny limit wypłaty gotówki,
 • 50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
 • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej