PODSTAWOWY RACHUNEK PŁATNICZY

Korzyści

Podstawowy rachunek płatniczy dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym innym banku rachunku płatniczego (rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego).

Podstawą założenia rachunku jest złożenie wniosku w placówce Banku.

W ramach Podstawowego Rachunku Płatniczego Posiadacz rachunku otrzymuje:

 • Bezpłatne otwarcie, prowadzenie i zamknięcie rachunku.
 • Bezpłatne wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku.
 • Bezpłatny dostęp do bankowości elektronicznej.
 • Bezpłatne wydanie i obsługę debetowej karty płatniczej.
 • Darmowych pięć pierwszych w miesiącu wypłat gotówki z obcych bankomatów w kraju*
 • Darmowych pięć pierwszych w miesiącu przelewów, realizacji zleceń stałych i realizacji poleceń zapłaty**

Podstawowy Rachunek Płatniczy posiada pewne ograniczenia, takie jak:

 • Brak możliwości założenia rachunku dla Klientów już korzystających z takiej usługi***.
 • Brak możliwości prowadzenia rachunku jako rachunku wspólnego.
 • Brak możliwości założenia lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych.
 • Brak możliwości wykonania polecenia przelewu do kraju nienależącego do państw członkowskich.
 • Brak możliwości wydania drugiej i kolejnej karty płatniczej do rachunku podstawowego oraz wnioskowania o kartę kredytową.
 • Brak możliwości płacenia kartą do konta i wypłat z bankomatów w kraju nienależącym do państw członkowskich.
 • Brak możliwości korzystania z kredytu w rachunku płatniczym.

* dotyczy bankomatów innych niż bankomaty Banku, Grupy BPS oraz sieci Planet Cash. Lista bankomatów grupy BPS dostępna jest na stronie internetowej Banku, wypłaty powyżej limitu płatne są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

** za wyjątkiem przelewów wewnętrznych, przelewów w systemie SORBNET i przelewów w walucie obcej, przelewy powyżej limitu płatne są zgodnie z Taryfą prowizji i opłat.

*** Bank ma prawo odmówić otwarcia rachunku w przypadkach wymienionych w Ustawie o usługach płatniczych, nawet po przyjęciu wniosku o otwarcie rachunku.

Kursy walut

Kursy walut2018-12-14 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1612
1 USD3.6874
1 CHF3.6726
1 GBP4.6127
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,44
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej