Działalność społeczno-kulturalna

Bank Spółdzielczy w Pszczynie poza świadczeniem usług bankowych, dąży do umacniania więzi z lokalną społecznością, wspierając ją zarówno rzeczowo jak i finansowo. W latach 2010-2015 Bank wspierał następujące instytucje i organizację:

 • STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE:
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z wadami słuchu
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym
  • Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ognisko Muzyczne w Pszczynie
  • Polski Związek Niewidomych Koło w Pszczynie
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pszczynie
  • Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  • Polski Związek Filatelistów
  • Caritas Archidiecezji Katowickiej ośr. w Pszczynie
  • Chór "Lutnia"
  • Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
  • oraz wiele innych.
 • RADY RODZICÓW przy Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolach działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
 • Ochotnicze Straże Pożarne oraz Kluby Sportowe działające w Powiecie Pszczyńskim.

Corocznie Bank dofinansowuje imprezy lokalne organizowane przez:

 • Gminny Dom Kultury w Kobiórze
 • Gminny Ośrodek Kultury w Goczałkowicach-Zdrój
 • Rzymskokatolicką Parafię Wszystkich Świętych
 • Parafia Podwyższenie Krzyża Św.
 • Starostwo Powiatowe w Pszczynie
 • Pszczyńską Grupę Motocyklową "MOTO SERCE"

Kursy walut

Kursy walut2017-10-24 obowiązuje od godziny: 12:00
1 EUR4.1133
1 USD3.4972
1 CHF3.5238
1 GBP4.5927
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,66
WIBOR 3M - średnia 1,73
WIBID 1M - średnia 1,46
WIBID 3M - średnia 1,53
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej