Rady Rodziców

  • Otwarcie rachunku bieżącego  – 0,00 zł
  • Prowizja za prowadzenie rachunku – 0,00 zł
  • Dostęp do bankowości elektronicznej – 0,00 zł
  • Prowizja od wpłat  i wypłat  gotówkowych  – 0,00 zł
  • Prowizja od przelewu – 0,00 zł
  • Realizacja polecenia zapłaty – 0,00 zł
  • Realizacja zlecenia stałego – 0,00 zł