Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:
  • pod numerami telefonów: 
    • 86 215 50 50 - opłata za połączenie wg taryfy operatora,
    • 801 321 456 - opłata za połączenie wg taryfy operatora,
  • telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
  • osobiście w jednej z placówek Banku,
  • osobiście w innym Banku uczestniczącym w systemie VISA.

Kursy walut

Kursy walut2018-02-22 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0487
1 USD3.2841
1 CHF3.4914
1 GBP4.5627
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBID 1M - średnia 1,45
Redyskonto Weksli NBP 1,75
więcej