• Aktualności
  • Informacja w sprawie zastrzegania numeru PESEL

Informacja w sprawie zastrzegania numeru PESEL

10-06-2024

Informacja w sprawie zastrzegania numeru PESEL

Od 1 czerwca 2024 r. instytucje finansowe (w tym banki) mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

 

W jakich sytuacjach nastąpi w Banku weryfikacja zastrzeżenia numeru PESEL?

Weryfikacja pracownika Banku nastąpi w przypadku:

  • wypłaty w kasie Banku "większej kwoty" - większej, tj. przekraczającej 3-krotność minimalnego wynagrodzenia,
  • przed podpisaniem umowy rachunku ROR, LOK lub umowy ramowej,
  • przed podpisaniem umowy o kredyt  lub aneksu o podwyższenie kwoty kredytu.

Jeśli PESEL będzie zastrzeżony, aby dokończyć załatwianie sprawy w Banku, należy cofnąć zastrzeżenie. Po podpisaniu umowy lub wypłacie pieniędzy można ponownie zastrzec swój PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL chroni, jeśli ktoś bez naszej wiedzy chce go użyć, aby:

  • zaciągnąć kredyt lub pożyczkę,
  • zamówić kopię karty SIM,
  • podpisać akt notarialny, który dotyczy nieruchomości.

Jak i gdzie można zastrzec bądź cofnąć zastrzeżenie PESEL?

PESEL można zastrzec przez Internet na stronie www.gov.pl, w aplikacji mObywatel albo podczas wizyty w urzędzie gminy. Można ponownie zastrzec swój PESEL, należy jednak odczekać co najmniej 30 minut od chwili cofnięcia zastrzeżenia.

Cookies