Lokaty

 • LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH ZMIENNA STOPA PROCENTOWA OPROCENTOWANIE
  STANDARDOWE
  Lokata okolicznościowa 18M 0,10 %
  OPROCENTOWANIE USTALANE W OPARCIU O STAWKĘ WIBID

  "WIBID1M" - Średnia notowań z miesiąca stawki WIBID 1M obowiązująca od 1 dnia kolejnego miesiąca; za miesiąc listopad WIBID1M = 1,1500%

  1 - miesięczne 0,60 * WIBID 1M - 0,6900%
  2 - miesięczne 0,65 * WIBID 1M - 0,7475%
  3 - miesięczne 0,70 * WIBID 1M - 0,8050%
  6 - miesięczne 0,75 * WIBID 1M - 0,8625%
  9 - miesięczne 0,85 * WIBID 1M - 0,9775%
  12 - miesięczne 1,00 * WIBID 1M - 1,1500%
 • LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH STAŁA STOPA PROCENTOWA Wkłady do 25 000,- zł Wkłady od 25 000,- zł Wkłady od 100 000,- zł
  STANDARDOWE
  3 - miesieczne1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
  6 - miesięczne1 0,05 %   0,05 %     0,05 %  
  12 - miesięczne1   0,10 %   0,15 %   0,20 %  

  1) - minimalna wpłata 500,- zł