• O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Pszczynie został założony 14 marca 1907 roku. Od tamtej pory Bank działa na terenie ziemi pszczyńskiej, głęboko zakorzeniony w tej tradycji przez wiele dziesięcioleci mocno zaangażowany w rozwój działalności gospodarczej w tym regionie. Bank zawsze dokładał wszelkich starań, aby zaspokoić potrzeby swoich klientów.

W pierwszych latach działalności kwoty udzielanych kredytów pozwoliły niejednokrotnie uratować lokalne rolnictwo i rzemiosło przed finansową katastrofą, co było bardzo cenione wśród społeczeństwa. Zaufanie i zaakceptowanie prowadzonej działalności Banku przez mieszkańców ziemi pszczyńskiej zaowocowały bardzo szybkim rozwojem Banku. W ciągu niespełna 14 lat liczba członków zwiększyła się dziesięciokrotnie.

Znaczny rozwój nastąpił jednak po przyłączeniu ziemi pszczyńskich do Polski w efekcie trzech Powstań Śląskich. Od 1922 roku działalność kredytowa i oszczędnościowa systematycznie się rozwijała i trafiała do szerszych kręgów ludności Śląska.

W okresie II wojny światowej Bank został zamknięty. Po zakończeniu działań wojennych Bank został reaktywowany w starych międzywojennych strukturach. Pełna działalność napoczęto po Walnym Zgromadzeniu w 1950 roku. Od tamtego czasu Bank działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

W roku 1973 zmieniona została nazwa Banku na Bank Spółdzielczy w Pszczynie.

Istotnym i ogromnie ważnym aspektem dla rozwoju Banku było i pozostaje bezpieczeństwo zdeponowanych środków. Zasada samopomocy pieniężnej (bez pomocy państwa) i zasada nieograniczonej, solidarnej odpowiedzialności członków ugruntowują powszechne zaufanie deponentów do Banku.

W ostatnich latach dokonano rozbudowy i odrestaurowano budynek Banku, który jest elementem współtworzącym wraz z pozostałym kamienicami piękny rynek w Pszczynie. W 2003 roku oddano do użytku nową, na miarę XXI wieku sale obsługi która harmonijnie łączy klimat pszczyńskiego rynku z nowoczesną funkcjonalnością. Siedziba Banku składająca się z trzech budynków, obecnie tworzy jedną zwartą budowlę o wysokim standardzie i eleganckim wnętrzu.

Bank Spółdzielczy w Pszczynie wita Państwa nowym wystrojem wnętrza. Zapraszamy do odnowionej siedziby.

Cookies