Współpraca

Bank uczestniczy w projektach:

  • Projekt „Rozwijaj Horyzonty” realizowany przez Śląską Akademię Nauki i Rozwoju we współpracy z Powiatowym Urzędem pracy w Pszczynie umożliwiający osobom bezrobotnym z naszego regionu podjęcie stażu.
  • Projekt pt.. "Znajdź właściwy kierunek" współfinansowany przez Unię Europejską
    realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie, w ramach którego Bank utworzył nowe stanowiska pracy korzystając z refundacji kosztów ich wyposażenia.