Skip to main content

Zastrzeżenie karty

W przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

  • pod numerami telefonów: 
    • 86 215 50 50 - opłata za połączenie wg taryfy operatora,
    • 801 321 456 - opłata za połączenie wg taryfy operatora,
  • telefonicznie w dowolnym centrum Visa,
  • osobiście w jednej z placówek Banku,
  • osobiście w innym Banku uczestniczącym w systemie VISA.
Cookies