Lokaty

 • LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH ZMIENNA STOPA PROCENTOWA OPROCENTOWANIE
  STANDARDOWE
  OPROCENTOWANIE USTALANE W OPARCIU O STAWKĘ WIBID
  WIBID1M - Średnia notowań z miesiąca stawki WIBID 1M obowiązująca od 1 dnia kolejnego miesiąca; za miesiąc czerwiec WIBID1M = 6,0900 %
  1 - miesięczne 0,60 * WIBID 1M - 3,6540%
  2 - miesięczne 0,65 * WIBID 1M - 3,9585%
  3 - miesięczne 0,70 * WIBID 1M - 4,2630%
  6 - miesięczne 0,75 * WIBID 1M - 4,5675%
 • LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH STAŁA STOPA PROCENTOWA

  Wkłady do 25 000,- zł Wkłady od 25 000,- zł Wkłady od 100 000,- zł
  STANDARDOWE
  3-miesieczne1 0,00 % 0,00 % 0,00 %
  6-miesięczne1 0,05 % 0,05 % 0,05 %
  12-miesięczne1 0,10 % 0,15 % 0,20 %

  1) - minimalna wpłata 500,- zł