• O Banku
 • Działalność społeczno-kulturalna

Działalność społeczno-kulturalna

Bank Spółdzielczy w Pszczynie poza świadczeniem usług bankowych, dąży do umacniania więzi z lokalną społecznością, wspierając ją zarówno rzeczowo jak i finansowo. W ostatnich latach Bank wspierał następujące instytucje i organizację:

 • STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE:
  • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z wadami słuchu
  • Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym
  • Stowarzyszenie Edukacji Artystycznej Ognisko Muzyczne w Pszczynie
  • Polski Związek Niewidomych Koło w Pszczynie
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Pszczynie
  • Dom Pomocy Społecznej w Pszczynie
  • Związek Nauczycielstwa Polskiego
  • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  • Polski Związek Filatelistów
  • Caritas Archidiecezji Katowickiej ośr. w Pszczynie
  • Chór "Lutnia"
  • Miejsko-powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
  • oraz wiele innych.
 • RADY RODZICÓW przy Szkołach Podstawowych oraz Przedszkolach działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego.
 • Ochotnicze Straże Pożarne oraz Kluby Sportowe działające w Powiecie Pszczyńskim.

W czerwcu 2023r. Bank zaangażował sie w wspracie Pszczyńskich Mażoretek Fresh. 

Pszczyńskie Mażoretki Fresh na Mistrzostwach Europy w Mariborze w Słowenii zdobyły brązowy medal i otrzymały tytuł II Wicemistrzyń Europy! Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

dyplom

Cookies