• Stała stopa procentowa

  Stała stopa procentowa

  LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH STAŁA STOPA PROCENTOWAWkłady do 25 000,- złWkłady od 25 000,- złWkłady od 100 000,- zł
  STANDARDOWE
  3 - miesieczne1 1,00 % 1,00 % 1,00 %
  6 - miesięczne1 1,50 %   1,50 %     1,50 %  
  12 - miesięczne1   1,80 %   1,80 %   1,80 %  

  1)  MINIMALNA WPŁATA   500,00 zł

   

  Oprocentowanie podano w stosunku roczny. 

  Odsetki zerwania lokaty 0,00 %.