Karta kredytowa

 • Karta kredytowa to wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności, a także możliwość skorzystania z darmowego kredytu do 51 dni

  Wybierając kartę kredytową  zyskujesz:

  • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, przy aktywnym korzystaniu z niej
  • darmowy kredyt - na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni
  • limit kredytowy do 50 000 PLN
  • możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
  • możliwość dokonywania transakcji w Internecie

  Wybierz jedną z dostępnych w Banku Spółdzielczym w Pszczynie kart kredytowych:

  VISA BUSIENESS CREDIT

  3f

  1. Karta VISA BUSINESS CREDIT umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
  • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron,
  • aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
  • zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

  2. Karta wydawana jest firmom i instytucjom.

  3. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej wydanej karty VISA.

  4. Globalny limit kredytowy ustalany jest dla rachunku kredytowego, do którego wydane zostały karty, dla każdej karty ustalany jest indywidualny limit kredytowy.

  5. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.

  Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

  6. Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA BUSINESS CREDIT, wynoszą odpowiednio:

  • dzienny limit wypłaty gotówki – ustalany indywidualnie,
  • 50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

  VISA BUSIENSS CREDIT GOLD

  4f

  1. Karta VISA BUSINESS CREDIT GOLD umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
  • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA Electron,
  • zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

  2. Karta wydawana jest firmom i instytucjom.

  3. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej wydanej karty VISA.

  4. Globalny limit kredytowy ustalany jest dla rachunku kredytowego, do którego wydane zostały karty, dla każdej karty ustalany jest indywidualny limit kredytowy.

  5. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.

  Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

  6. Ustalone zostały maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart VISA BUSINESS CREDIT GOLD, które wynoszą odpowiednio:

  • dzienny limit wypłaty gotówki – ustalany indywidualnie,
  • 100.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.

  MASTERCARD BUSINESS CREDIT

  5f

  1.Karta Mastercard BISINESS CREDIT umożliwia Użytkownikowi dokonywanie następujących operacji w Polsce i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard,
  • płatności bezgotówkowych w sposób zbliżeniowy (bezstykowy) za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem MasterCard PayPass,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem MasterCard,
  • realizacji transakcji za pośrednictwem sieci Internet,
  • sprawdzenia limitu autoryzacyjnego w bankomatach realizujących taką usługę, oznaczonych emblematem MasterCard,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji MasterCard, oznaczonych emblematem MasterCard,
  • aktywacji karty na portalu kartosfera.pl, na Infolinii Banku i w placówce Banku, a karty wznowionej dodatkowo przy użyciu kodu PIN w bankomatach i terminalach POS wyposażonych w klawiaturę do wprowadzania kodu PIN,
  • zmiany kodu PIN w bankomatach Grupy BPS obsługiwanych przez IT Card S.A. i na portalu kartosfera.pl.

  2. Karta wydawana jest firmom i instytucjom.

  3. Karta funkcjonuje w oparciu o dzienne limity autoryzacyjne indywidualne dla każdej wydanej karty MasterCard.

  4. Karta posiada limit 50 PLN dla pojedynczej transakcji zbliżeniowej, transakcje takie nie wymagają potwierdzenia kodem PIN. Transakcje zbliżeniowe powyżej kwoty 50 PLN wymagają potwierdzenia kodem PIN.

  5. Globalny limit kredytowy ustalany jest dla rachunku kredytowego, do którego wydane zostały karty, dla każdej karty ustalany jest indywidualny limit kredytowy.

  6. Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności.

  Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

  7. Maksymalne dzienne limity transakcyjne dla kart MasterCard Business Credit,  wynoszą odpowiednio:

  • dzienny limit wypłaty gotówki – ustalany indywidualnie,
  • 50.000 PLN – dzienny limit transakcji bezgotówkowych,
  • dzienny limit transakcji internetowych do wysokości dziennego limitu transakcji bezgotówkowych.