Rachunek bieżący

 • Rachunek bieżący przeznaczony jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

  Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością gospodarczą.

  Wybierając Rachunek bieżący zyskujesz możliwość:

  • przeprowadzania rozliczeń w systemie eBankNet lub eCorpoNet
  • uzyskania telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku bieżącym oraz dokonanych operacjach bankowych - usługa telefonicznej informacji na hasło,
  • uzyskania kredytu odnawialnego w ramach otwartego rachunku,
  • korzystania z instrumentów płatniczych służących do przeprowadzania transakcji finansowych w Banku oraz poza nim – karta debetowa oraz kredytowa
  • korzystania z ponad 2400 bezpłatnych bankomatów w całej Polsce,
  • dokonywania płatności zagranicznych (realizacji przekazów w obrocie dewizowym za pośrednictwem Banku Zrzeszającego)